WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Artykuł nr: 12532 z dnia 03 marca 2017Drukuj

Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

Pliki do pobrania

CENY OCZEKIWANE  CENY OCZEKIWANE  [34KB]
program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki; program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki; program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)- etap specjalistyczny; program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy; program badań prenatalnych; program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny; program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej; program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni mobilnej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158