WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Artykuł nr: 12516 z dnia 02 marca 2017Drukuj

Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - Komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego postępowań konkursowych

Komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego postępowań konkursowych

mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne –

w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 lipca 2017 roku w zakresach:

 • program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki,
 • program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny,
 • program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej,
 • program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni mobilnej,
 • program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki,
 • program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym pochp) - etap podstawowy,
 • program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym pochp)- etap specjalistyczny,
 • program badań prenatalnych.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu zaprasza na szkolenie dotyczące przedmiotowych postępowań, które odbędzie się w dniu 7 marca 2017 roku o godzinie 9.00 w Centrum Kongresowym Hotelu IOR przy ulicy Węgorka 20 w Poznaniu - sala konferencyjna B (1 piętro).

Jednocześnie WOW NFZ w załączeniu przedstawia wybrane akty prawne obowiązujące w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne celem zapoznania się z ich treścią oraz aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

 • Zarządzenie nr 67/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postepowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania

PODSTAWY PRAWNE - SZKOLENIE  PODSTAWY PRAWNE - SZKOLENIE  [9209KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158