WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA - 2017

Artykuł nr: 12515 z dnia 02 marca 2017Drukuj

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

2017-09-21
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 – rozstrzygnięcie postępowania
w zakresie: program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej

2017-08-21
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane
w zakresie: program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej

2017-08-21
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania
w zakresie: program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej

2017-07-12
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania

2017-07-07
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 – rozstrzygnięcie postępowania
w zakresie: program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny

2017-06-20
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 – rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki; program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy; program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej;

2017-06-09
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane
w zakresie: program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej - grupa powiatów subregion kaliski

2017-06-09
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania
w zakresie: program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej - grupa powiatów subregion kaliski

2017-06-09
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania
w zakresie: program badań prenatalnych na obszarze zabezpieczenia: subregion pilski

2017-06-05
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 – rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy i specjalistyczny

2017-06-05
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań
program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki na obszarze zabezpieczenia: subregion kaliski; program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy na obszarze zabezpieczenia: subregion koniński

2017-06-01
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane
w zakresie: program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny

2017-06-01
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania
w zakresie: program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny

2017-05-30
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania
świadczenia w zakresie programu badań prenatalnych na obszarze subregionu pilskiego

2017-05-25
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań

2017-05-16
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane
w zakresie: program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki; program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy; program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej

2017-05-16
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki; program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy; program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej

ODWOŁANIA

2017-05-08
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane
w zakresie: program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki; program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki; program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym pochp)- etap specjalistyczny; program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym pochp) - etap podstawowy; program badań prenatalnych; program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny

2017-05-08
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki; program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki; program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym pochp)- etap specjalistyczny; program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym pochp) - etap podstawowy; program badań prenatalnych; program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny

2017-05-04
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 – rozstrzygnięcie postępowań
program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki; program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki; program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy; program badań prenatalnych; program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny; program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej; program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni mobilnej

2017-05-02
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań
program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy na obszarze zabezpieczenia: subregion kaliski; program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap specjalistyczny na obszarze zabezpieczenia: subregion koniński

PROTESTY

2017-03-28
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań

2017-03-23
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - harmonogram otwarcia ofert

2017-03-03
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane
program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki; program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki; program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)- etap specjalistyczny; program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy; program badań prenatalnych; program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny; program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej; program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni mobilnej

2017-03-03
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań
program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki; program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki; program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)- etap specjalistyczny; program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy; program badań prenatalnych; program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny; program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej; program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni mobilnej

2017-03-02
Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - Komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego postępowań konkursowych

2017-02-03
Komunikat dot. formatów plików umieszczanych w dokumentacji medycznej
prowadzonej w formie elektronicznej oraz formatów cyfrowego odwzorowania zdjęć radiologicznych

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158