WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 12514 z dnia 01 marca 2017Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych –poradnia specjalistyczna – okulistyka -w Kole , ul. PCK 8 pok. 117

W związku z zaprzestaniem realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Kole , ul. PCK 8  pok. 117 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie okulistyki, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych :

 LP

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

1

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Okulistyczna Dariusz Tuleja   

62-600 Koło

Ul. PCK 8 pok. 121

63 2616405

2

Gabinet Okulistyczny Krystyna Nowojewska

62-510 Konin

ul. Chopina 17 c

63 2111668

3

Konińskie Centrum Okulistyczne „Celsus”

62-500 Konin

Ul. Szpitalna 43

 

63 2406586

4

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Euromed” Poradnia Okulistyczna

62-510 Konin

ul. Przemysłowa 9

 

63 2491874

5

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradni Specjalistycznych „Allmed”

62-500 Konin

Ul. Szpitalna 45

 

63 2404515

6

NZOZ Przychodnia „Chorzeń”

62-510 Konin

ul. Goździkowa 2

 

63 2458780

7

Spółka Jawna „Eskulap” Marek Zabłocki, Mirosław Chorzewski, Danuta Zabłocka

62-510 Konin

ul. Szeligowskiego 1

 

63 2420744

8

Niepubliczny Specjalistyczny Zaklad Opieki Zdrowotnej ''Almed''

62-700 Turek

Ul. Folwarczna 1

 

63 2795631

9

Prywatna Praktyka Okulistyczna Paweł Malarowski

62-700 Turek

Ul. Łąkowa 4

 

63 2805642

10

Przychodnia Specjalistyczna Okodent S.c.Elżbieta Jabłońska, Jacek Jabłoński

62-700 Turek

Ul. Braci Marszlów 2

 

63 2784477

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie.  Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy.  W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

Podstawa prawna:

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm.

                                                                                                                             Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158