WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Artykuł nr: 12504 z dnia 27 lutego 2017Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ

W RODZAJU ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań, prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, dokonano pozytywnej oceny wniosków złożonych w Oddziale Funduszu przez następujących wnioskodawców:

  • PIOTR NOWAK, MARTA NOWAK, MATEUSZ NOWAK

UL. WRZESIŃSKA 28, 62-200 GNIEZNO

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ

  • SKLEP MEDYCZNO-ZIELARSKI HERBA-MED AGNIESZKA TOMSKA, MARIOLA WOJCIECHOWSKA

UL. 55 PUŁKU PIECHOTY 2, 64-100 LESZNO

ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ

  • GAUDIUM SPECJALISTYCZNA PORADNIA SŁUCHU I MOWY SP. Z O.O.

UL. WOJSKOWA 3A/12, 60-792 POZNAŃ

ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU

  • SZYMON MATERLIŃSKI

UL. GÓRNOŚLĄSKA 29-33, 62-800 KALISZ

ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ

Nowe umowy będą obowiązywać od dnia 01.03.2017 roku.

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań zostały zamieszczone na tablicy informacyjnej w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzka 158.

Z up. Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Magdalena Kraszewska
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158