WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 12477 z dnia 17 lutego 2017Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

KONKURS OFERT 2017

PRZESUNIĘCIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia niżej wymienionych postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzonych w trybie konkursu ofert, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, z dnia 21 lutego 2017 r. na dzień 28 lutego 2017 r.

  • 15-17-15-17-000073/AOS/02/1/02.1100.001.02/01 - świadczenia w zakresie kardiologii na obszarze powiatu gnieźnieńskiego,
  • 15-17-15-17-000074/AOS/02/1/02.1600.001.02/01 - świadczenia w zakresie okulistyki na obszarze powiatu kępińskiego,
  • 15-17-15-17-000076/AOS/02/1/02.1616.001.02/01 - świadczenia w zakresie logopedii na obszarze powiatu kolskiego
  • 15-17-15-17-000077/AOS/02/1/02.1616.001.02/01 - świadczenia w zakresie logopedii na obszarze miasta Konin

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158