WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 12456 z dnia 09 lutego 2017Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

KONKURS OFERT 2017

PRZESUNIĘCIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA


Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przesuwa termin rozstrzygnięcia postępowania ogłoszonego w dniu 12.01.2017 r., prowadzonego w trybie konkursu ofert pod numerem:

15-17-000071/AOS/02/1/02.1270.001.02/01

w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie gruźlicy i chorób płuc w tym: świadczenia w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc – świadczenia pierwszorazowe, świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc – diagnostyka onkologiczna z dnia 13.02.2017 r. na dzień 14.02.2017 r.

p.o. Dyrektora
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Paweł Lisik

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158