WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 12426 z dnia 01 lutego 2017Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSÓW OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art.150 ust 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016., poz. 1793 ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w następujących zakresach świadczeń:

  • 15-17-000068/AOS/02/1/02.1030.001.02/01 w zakresie endokrynologii, w tym: świadczenia w zakresie endokrynologii - diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie endokrynologii - świadczenia pierwszorazowe na obszarze zabezpieczenia: subregion kaliski
  • 15-17-000069/AOS/02/1/02.1050.001.02/01 w zakresie gastroenterologii, w tym: świadczenia w zakresie gastroenterologii – diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie gastroenterologii – świadczenia pierwszorazowe, świadczenia zabiegowe w gastroenterologii – zakres skojarzony z 02.1050.001.02 na obszarze zabezpieczenia: subregion pilski
  • 15-17-000070/AOS/02/1/02.1270.001.02/01 w zakresie gruźlicy i chorób płuc, w tym: świadczenia w zakresie gruźlicy o chorób płuc – diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie gruźlicy o chorób płuc – świadczenia pierwszorazowe na obszarze zabezpieczenia: powiat kolski
  • 15-17-000072/AOS/02/1/02.1600.001.02/01 w zakresie okulistyki, w tym: świadczenia w zakresie okulistyki – diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zabiegowe w okulistyce – zakres skojarzony z 02.1600.001.02 na obszarze zabezpieczenia: powiat czarnkowsko-trzcianecki

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - aos).

p.o. Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
Paweł Lisik

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158