WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 12404 z dnia 25 stycznia 2017Drukuj

Komunikat dotyczący wypełniania ankiety, stanowiącej część VIII formularza ofertowego na świadczenia w zakresie logopedii

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYPEŁNIANIA ANKIETY

STANOWIĄCEJ CZĘŚĆ VIII FORMULARZA OFERTOWEGO

W POSTĘPOWANIACH NR 15-17-000075/AOS/02/1/02.1616.001.02/01; 15-17-000076/AOS/02/1/02.1616.001.02/01; 15-17-000077/AOS/02/1/02.1616.001.02/01

NA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII

Części 3.3. DOSTĘPNOŚĆ HARMONOGRAM PRACY, pytanie nr 3.3.2

Sformułowanie zawarte w pytaniu nr 3.3.2 AOS_W Łączny czas pracy lekarzy w poradni w tygodniu jest wyższy niż czas pracy poradni w tygodniu i wynosi (…) z uwagi na oczywistą omyłkę należy odnosić do łącznego czasu pracy personelu medycznego wskazanego do realizacji świadczeń w zakresie logopedii, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 357)- Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku porad specjalistycznych oraz warunki ich realizacji, tj.:

Osoba, która:

  1. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii lub
  2. rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra , lub
  3. ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub
  4. rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe na kierunku albo w specjalności logopedia obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub
  5. rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub
  6. rozpoczęła przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii.
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158