WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

Artykuł nr: 12400 z dnia 24 stycznia 2017Drukuj

Komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego postępowań konkursowych - 31 stycznia 2017 roku

Komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego postępowań konkursowych

mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna

 

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 lipca 2017 roku:

w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresach:

 • świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
 • świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie
 • świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej
 • świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym
 • świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży
 • świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
 • świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie /opiekuńczo-leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie

w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w zakresach:

 • porada w poradni medycyny paliatywnej
 • świadczenia w hospicjum domowym
 • świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci
 • świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu zaprasza na szkolenie dotyczące przedmiotowych postępowań.

Spotkanie odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 roku w godzinach:

9.00 - 12.00 – dotyczy świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,

12.30 - 15.00 – dotyczy świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej,

w Hotelu IOR i Centrum Kongresowym przy ulicy Węgorka 20 w Poznaniu - sala konferencyjna A

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158