WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 12397 z dnia 24 stycznia 2017Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

KONKURS OFERT 2017

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie:

  • świadczenia w zakresie kardiologii, świadczenia w zakresie kardiologii-świadczenia pierwszorazowe;
  • świadczenia w zakresie reumatologii dla dzieci, świadczenia w zakresie reumatologii dla dzieci-świadczenia pierwszorazowe;
  • świadczenia w zakresie okulistyki, świadczenia zabiegowe w okulistyce-zakres skojarzony z 02.1600.001.02, świadczenia w zakresie okulistyki-diagnostyka onkologiczna;
  • świadczenia w zakresie logopedii

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – aos).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

Pliki do pobrania

MATERIAŁY KONKURSOWE  MATERIAŁY KONKURSOWE  [34649KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158