WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 12392 z dnia 19 stycznia 2017Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług poradni kardiologicznych, zlokalizowanych w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 28 oraz Łącznica 3

W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2016 r. wykonywania ambulatoryjnych świadczeń kardiologicznych przez:

  • Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vivax w Gnieźnie, przy ul. Wrzesińskiej 28
  • MED–CENTER w Gnieźnie, przy ul. Łącznica 3

    Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ przeprowadził postępowanie konkursowe celem zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.  Z uwagi na fakt, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert, a także przeprowadzonego postępowania odwoławczego,  Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawrze tylko jedną umowę, a nie jak planowano dwie, do czasu przeprowadzenia kolejnego postępowania konkursowego na świadczenia kardiologiczne na terenie powiatu gnieźnieńskiego, pacjenci mogą korzystać z niżej wskazanych poradni:

Nazwa świadczeniodawcy

Adres miejsca wykonywania świadczeń

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GNIEŹNIE

62-200 GNIEZNO, ŚW. JANA 9

PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH "WINIARY"

62-200 GNIEZNO, OS. KAZIMIERZA WLK 7

ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH "VITA" S.C.

62-230 WITKOWO, WIEJSKA 3A

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ESD

62-200 GNIEZNO, UL. ORCHOLSKA 66

 

Oddział pragnie również poinformować, że w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie.  Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy.  W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi nieodpłatnie zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta oraz oryginał skierowania.  

 

Podstawa prawna:

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm.)

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158