WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 12378 z dnia 12 stycznia 2017Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

Pliki do pobrania

CENY OCZEKIWANE  CENY OCZEKIWANE  [31KB]
w zakresie: świadczenia w zakresie endokrynologii; świadczenia w zakresie endokrynologii-diagnostyka onkologiczna; świadczenia w zakresie endokrynologii-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie gastroenterologii; świadczenia zabiegowe w gastroenterologii-zakres skojarzony z 02.1050.001.02; świadczenia w zakresie gastroenterologii-diagnostyka onkologiczna; świadczenia w zakresie gastroenterologii-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc; świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc-diagnostyka onkologiczna; świadczenia w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie okulistyki; świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02; świadczenia w zakresie okulistyki-diagnostyka onkologiczna
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158