WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 12376 z dnia 12 stycznia 2017Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych – świadczenia w zakresie badań endoskopowych – kolonoskopia w Poznaniu

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - świadczenia w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego – kolonoskopia w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 82/84, 60-569 Poznań.

 

W związku z zaprzestaniem z dniem 31 grudnia 2016 r. realizacji świadczeń przez ww. świadczeniodawcę przy ul. Szamarzewskiego 82/84 w Poznaniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w zakresie badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług w innych podmiotach leczniczych realizujących tożsamy zakres świadczeń (wykaz placówek w załączeniu).

 

Oddział pragnie poinformować, że w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna

(Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 ze zm.).                                                                                  

Wykaz placówek leczniczych świadczeń w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego - kolonoskopia w Poznaniu i powiecie poznańskim.

       

Nazwa świadczeniodawcy

Miejscowość

Ulica

Telefon

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

POZNAŃ-STARE MIASTO

GARBARY 15

(061)88-50-700

SZPITAL KLINICZNY  IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

POZNAŃ-GRUNWALD

PRZYBYSZEWSKIEGO 49

(061)86-91-100

SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

PUSZCZYKOWO

KRASZEWSKIEGO 11

507018440

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH "TERMEDICA"

POZNAŃ-STARE MIASTO

OS. BOLESŁAWA CHROBREGO 101

(061)82-25-603

CENTRUM MEDYCZNE HCP SPÓŁKA Z O.O. NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HCP LECZNICTWO AMBULATORYJNE

POZNAŃ-WILDA

28 CZERWCA 1956R. 194

061 831 27 10

SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI

POZNAŃ - JEŻYCE

MICKIEWICZA 2

061 841 10 11 W.319

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

                                                                                                                Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158