WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LISTY OCZEKUJĄCYCH

Artykuł nr: 12349 z dnia 30 grudnia 2016Drukuj

Realizacja zasady udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do kategorii medycznej „przypadek pilny”

W dziale komunikaty dla świadczeniodawców został opublikowany komunikat: Realizacja zasady udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do kategorii medycznej „przypadek pilny” przed pacjentami o kategorii „przypadek stabilny”- prosimy o zapoznanie się z jego treścią:

http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/12347/

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158