WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

REHABILITACJA LECZNICZA

Artykuł nr: 12326 z dnia 22 grudnia 2016Drukuj

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

REHABILITACJA LECZNICZA
KONKURS OFERT 2017

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowania o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie:

  • rehabilitacja neurologiczna

ROZSTRZYGNIĘCIE
(w informatorze proszę wybrać datę 2017 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: rehabilitacja lecznicza - reh).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158