WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 12319 z dnia 20 grudnia 2016Drukuj

Komunikat o aneksowaniu umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Komunikat o aneksowaniu umów o udzielanie świadczeń

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna niewygasających z końcem okresu rozliczeniowego 01.01.-31.12.2016 r.

Na podstawie art.159 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, ze zm.)

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15

informuje,

że począwszy od dnia 20 grudnia 2016 roku, podmioty realizujące niewygasające z dniem 31 grudnia 2016 roku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

85121100-4 - Ogólne usługi lekarskie

85141100-0 - Usługi świadczone przez położne

85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów:

  1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
  2. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
  3. ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
  4. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
  5. TRANSPORT SANITARNY W POZ

na obszarze województwa wielkopolskiego

zaprasza do podpisywania aneksów do umów na następny okres rozliczeniowy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Obowiązujące dla w/w okresu rozliczeniowego stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa zarządzenie Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zmianami).

Program do przeglądania plików *pdf

Paweł Lisik
p.o. Dyrektora
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Pliki do pobrania

PODSTAWY PRAWNE  PODSTAWY PRAWNE  [14576KB]
DODATKOWE INFORMACJE  DODATKOWE INFORMACJE  [177KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158