WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł archiwalny nr: 12276 z dnia 06 grudnia 2016Drukuj

Komunikat Dla świadczeniodawców w sprawie dokonania zmian w umowach w trybie określonym w §20 i §21 ogólnych warunków umów [A]

Zgodnie z §20 i §21 ogólnych warunków umów Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu przypomina,  że  15 grudnia 2016 roku upływa termin składania wniosków o przesunięcia środków finansowych w zawartych umowach. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez WOW NFZ.

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158