WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 12249 z dnia 17 listopada 2016Drukuj

Podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna - konkurs ofert 2016 - rozstrzygnięcie postępowania

KONKURS OFERT 2016
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna, na obszarze zabezpieczenia do 100 000 osób - ryczałt miesięczny, na obszarze powiatu: obornicki

ROZSTRZYGNIECIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2016 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: podstawowa opieka zdrowotna - poz).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158