WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 12244 z dnia 16 listopada 2016Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - leczenie stomatologiczne - w placówce przy ul. Olsztyńskiej 25 w Ostrowie Wielkopolskim

W związku z zaprzestaniem realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Olsztyńska 25, w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych :

 L.p

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

1

Gabinet Stomatologiczny Beata Prymas

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Partyzancka 17

62 7365893

2

Gabinet Stomatologiczny Ewa Kacprzak

63-400 Ostrów Wielkopolski,

ul. Kwiatowa 26

601594840

3

Gabinet Stomatologiczny Grażyna Marchewka

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Baczyńskiego 30

62 5912366

4

Gabinet Stomatologiczny Tadeusz Karpicz

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Bema 27

62 5922231

5

Gabinet Stomatologiczny Wiesław Chmura

63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. 60 Pułku Piechoty 4

62 7354524,
669221770

6

Grupowa Praktyka Lekarska S.C. Lek.Stom. D.Kicińska-Drewnicka, Lek.Stom.M.Drewnicki

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul.Gołebia 32

62 7382239

7

Grupowa Praktyka Lekarska Stomatologia  Marzena Arent-Mierzejewska&Anna Nowacka-Cholewa S.C.

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Krolowej Jadwigi 50/1

601145490,
604565374

8

Grupowa Praktyka Stomatologiczna S.C. Małgorzata i Paweł Gawrońscy

63-400 Ostrów Wielkpolski,
Aleja Solidarności 17

509472474

9

Grupowa Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Walczak&Kaszyńska

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Wojska Polskiego 4A/2

625929042

10

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Agnieszka Gorczyńska-Borowiak

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Wodna 15

62 5950824
695740810

11

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Kupczyk

63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Kręta 43

62 7360323

12

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska K.Jędroch-Mroczek

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Piłsudskiego 41

62 7356021, 605039716

13

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Stasiak

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Limanowskiego 10

62 5920690

14

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Wysocka 13

62 5929252

15

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wamed

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Prosta 16

62 7358565

16

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wamed

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Ledóchowskiego 5

62 5928485,
62 7350588

17

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologia- Zachwyc

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Mertki13

62 7386917

18

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej -Zespół Lekarzy Specjalistów Medicus

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Kościuszki 44

62 7352593

19

NZOZ Art-Dent Marczewska

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Kolejowa 35/2

62 5918899

20

NZOZ Stomatologia Amadent

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Tomasza Zana 8

62 7368097

21

NZOZ Stomatologia Maria Świtała

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Wiklinowa 19

609664616

22

Ośrodek Leczenia Kompleksowego

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Wrocławska 81

62 7374258

23

Specjalistyczny Zakład Opieki Medycznej Familia Medica

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Kościuszki 15

62 7381294

                       

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy.  W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

Podstawa prawna:

(Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, ze zm.))

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158