WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 12238 z dnia 10 listopada 2016Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert - ogłoszenie postępowań

KONKURS OFERT
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie:

 • świadczenia w zakresie endokrynologii; świadczenia w zakresie endokrynologii-diagnostyka onkologiczna; świadczenia w zakresie endokrynologii-świadczenia pierwszorazowe;
 • świadczenia w zakresie geriatrii; świadczenia w zakresie geriatrii-świadczenia pierwszorazowe;
 • świadczenia w zakresie hematologii; świadczenia w zakresie hematologii-diagnostyka onkologiczna; świadczenia w zakresie hematologii-świadczenia pierwszorazowe;
 • świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej; świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej-diagnostyka onkologiczna; świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej-świadczenia pierwszorazowe;
 • świadczenia w zakresie kardiologii; świadczenia w zakresie kardiologii-świadczenia pierwszorazowe;
 • świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc; świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc-diagnostyka onkologiczna;
 • świadczenia w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc-świadczenia pierwszorazowe;
 • świadczenia w zakresie reumatologii; świadczenia w zakresie reumatologii-świadczenia pierwszorazowe;
 • świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej; świadczenia zabiegowe w chirurgii onkologicznej - zakres skojarzony z 02.1540.001.02; świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej-diagnostyka onkologiczna;
 • świadczenia w zakresie neurochirurgii; świadczenia w zakresie neurochirurgii-diagnostyka onkologiczna;
 • świadczenia w zakresie gastroenterologii; świadczenia zabiegowe w gastroenterologii-zakres skojarzony z 02.1050.001.02; świadczenia w zakresie gastroenterologii-diagnostyka onkologiczna; świadczenia w zakresie gastroenterologii-świadczenia pierwszorazowe;
 • świadczenia w zakresie okulistyki; świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02; świadczenia w zakresie okulistyki-diagnostyka onkologiczna

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – aos).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

Pliki do pobrania

MATERIAŁY KONKURSOWE  MATERIAŁY KONKURSOWE  [18916KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158