WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Artykuł nr: 12183 z dnia 30 września 2016Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ

W RODZAJU ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań, prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, dokonano pozytywnej oceny wniosków złożonych w Oddziale Funduszu przez następujących wnioskodawców:

EKO-OLEJ CITY RECYKLING SPÓŁKA Z O.O.

UL. WĄSKA 33/35, 62-052 KOMORNIKI

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ

AMPLIFON POLAND SP. Z O.O.

UL. GDAŃSKA 28/1, 90-716 ŁÓDŹ-POLESIE

ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU

MEDILENS S.C.

UL. ŚWIERKOWA 21, 62-200 GNIEZNO

ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ

Nowe umowy będą obowiązywać od dnia 01.10.2016 roku.

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań zostały zamieszczone na tablicy informacyjnej w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzka 158.

Z up. Dyrektora WOW NFZ

Katarzyna Kaczorowska

Naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158