WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LISTY OCZEKUJĄCYCH

Artykuł nr: 12163 z dnia 09 września 2016Drukuj

Zmiana struktury komunikatów KOL wykorzystanych do importu informacji o osobach oczekujących do aplikacji KOLCE oraz usług sieciowych.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 08-09-2016r. na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia ukazała się informacja dotycząca zmiany opisu komunikatów KOL wykorzystanych do importu informacji o osobach oczekujących do aplikacji KOLCE oraz usług sieciowych.
 

Nowy opis komunikatu KOL w wersji 2.5 będzie obowiązywać od października 2016 r.

Komunikat KOL w wersji 2.2 obowiązuje do końca września 2016 r.

 

Zmiany będą dotyczyły rozszerzenia słownika innych powodów skreśleń w AP-KOLCE. Do ww. słownika dodane zostaną następujące pozycje:

  • 14. świadczenie udzielone w ramach dyrektywy transgranicznej;
  • 15. dostarczenie skierowania z datą późniejszą niż data wpisu na listę oczekujących.

 

 

Pliki od pobrania na poniższej stronie:

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,6917.html

 

 

Barbara Murawska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158