WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Recepty numerowane

Link do strony logowania Systemu Numerowania Recept Lekarskich.

Artykuł nr: 12129 z dnia 12 sierpnia 2016Drukuj

Instrukcja wypełniania wniosku o aktualizację danych w systemie SNRL.

Szanowni Państwo.

W związku z koniecznością przekazania do WOW NFZ w terminie do 31 grudnia 2016 r. wersji elektronicznej i papierowej wniosku o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr. 3 do Zarządzenia  nr 80/2016/DGL Prezesa NFZ z dn. 29 lipca 2016r w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty oraz koniecznością aktualizacji danych w systemie SNRL informujemy, że w celu ułatwienia wypełniania wniosku, w Systemie Numerowania Recept Lekarskich SNRL w zakładce KOMUNIKATY/BIEŻĄCE została zamieszczona instrukcja wypełniania wniosku o aktualizację danych w systemie SNRL.


źródło: Wydział Gospodarki Lekami WOW NFZ

Pliki do pobrania

Instrukcja  Instrukcja  [10544KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158