WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Artykuł nr: 12101 z dnia 29 lipca 2016Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2016 i lata następne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

O ZAWARCIE UMÓW

W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

NA ROK 2016 i LATA NASTĘPNE

KOD POSTĘPOWANIA 15-16-000116/ZPO/12/2/06

Na podstawie art.159 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).

WIELKOPOLSKI OW NFZ W POZNANIU

Adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następującym zakresie:

ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ

na terenie województwa: WIELKOPOLSKIE

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 59/2016/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia 59/2016/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w ww. rodzaju świadczeń.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy w roku 2016 dostępne są w siedzibie WIELKOPOLSKIEGO OW NFZ, adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15, od dnia 1.08.2016r. do dnia 31.12.2016r. w godzinach 8:00-16:00 lub na stronie: www.nfz-poznan.pl

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów w roku 2016 proszeni są o złożenie wniosków do dnia 10.08.2016 roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w WIELKOPOLSKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

Krzysztof Filipowiak
Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

Pliki do pobrania

MATERIAŁY INFORMACYJNE ZPO  MATERIAŁY INFORMACYJNE ZPO  [3487KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158