WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 12079 z dnia 12 lipca 2016Drukuj

Komunikat dla wnioskodawców w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

KOMUNIKAT DLA WNIOSKODAWCÓW

W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

W związku z utratą mocy zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (z późn. zm.) oraz wejściem w życie od dnia 1 lipca 2016 roku zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu odwołuje postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w następujących przedmiotach umów:

- ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ

- ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ

- ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ

- ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

- TRANSPORT SANITARNY W POZ

KOD POSTĘPOWANIA 15-16-000001/POZ/0113/06

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Magdalena Kraszewska

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158