WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Artykuł nr: 12069 z dnia 30 czerwca 2016Drukuj

Komunikat dla wnioskodawców w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

KOMUNIKAT DLA WNIOSKODAWCÓW

W RODZAJU ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

W związku z utratą mocy zarządzenia Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wejściem w życie od dnia 1 lipca 2016 roku zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu odwołuje postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w następujących zakresach:

  • ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

KOD POSTĘPOWANIA 15-16-000019/ZPO/12/2/06

  • ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ

KOD POSTĘPOWANIA 15-16-000020/ZPO/12/2/06

  • ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ

KOD POSTĘPOWANIA 15-16-000021/ZPO/12/2/06

  • ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU

KOD POSTĘPOWANIA 15-16-000022/ZPO/12/2/06

Odwołane postępowania dotyczą również świadczeniodawców planujących dodać nowe miejsca udzielania świadczeń do obecnie obowiązującej umowy od dnia 1 sierpnia 2016 roku.

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Magdalena Kraszewska

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158