WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Artykuł nr: 12027 z dnia 15 czerwca 2016Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2016 - unieważnienie postępowań

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSÓW OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581, ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu unieważnia niżej wymienione postępowania prowadzone w trybie konkursów ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie leczenie środowiskowe (domowe):

  • 15-16-000073/PSY/04/1/04.2730.001.02/01 – na obszarze powiatu kępińskiego
  • 15-16-000084/PSY/04/1/04.2730.001.02/01 – na obszarze powiatu wągrowieckiego
  • 15-16-000086/PSY/04/1/04.2730.001.02/01 – na obszarze powiatu obornickiego
  • 15-16-000089/PSY/04/1/04.2730.001.02/01 – na obszarze powiatu Leszno
  • 15-16-000090/PSY/04/1/04.2730.001.02/01 – na obszarze powiatu Poznań

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2016 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - psy).

Magdalena Kraszewska
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158