WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty

Artykuł nr: 11953 z dnia 05 maja 2016Drukuj

Komunikat dotyczący wysokości składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne obowiązujących w II kwartale 2016.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W KWIETNIU, MAJU i CZERWCU 2016 ROKU

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2016 r.

W związku z art. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 z późn. zm.) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosło 4201,91 zł.

Miesięczna składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru składki) w miesiącach: kwiecień, maj i czerwiec 2016 roku wynosi 378,17 zł.

 

źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158