WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 11924 z dnia 06 maja 2016Drukuj

Komunikat dla Świadczeniodawców, dotyczący umów i aneksów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że odstępuje od  tradycyjnej - papierowej  formy przesyłania umów oraz aneksów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (za wyjątkiem umów i aneksów z  rodzaju ZPO i Aptek) za pośrednictwem Poczty.

W związku z powyższym ww. dokumenty przesyłane są do Państwa poprzez Portal SZOI. Mając na uwadze powyższe, prosimy o  bieżące śledzenie komunikatów, umieszczanych na Portalu i postępowanie zgodnie z instrukcją zawartą w komunikacie.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numery telefonów:

61-850 60 92, 61-850 61 91, 61-850 60 93, 61-850 60 31.

Magdalena Kraszewska

Dyrektor

Wielkopolskiego OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158