WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 11787 z dnia 02 lutego 2016Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 – rozstrzygnięcie postępowań

KONKURS OFERT 2016
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ


Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresach:

  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC; ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA; ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII; ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII; ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ; ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1540.001.02; ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

ROZSTRZYGNIECIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2016 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - aos).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158