WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 11766 z dnia 26 stycznia 2016Drukuj

Leczenie szpitalne- konkurs ofert 2016 - unieważnienie postępowania

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZU ZDROWIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm. ) Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia niżej wymienione postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej:

numer postępowania: 15-16-000028/SZP/03/4/03.0000.104.02/01

zakres świadczeń: brachyterapia w tym brachyterapia - pakiet onkologiczny

obszar postępowania: gmina Kalisz

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2016 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne - szp).

Magdalena Kraszewska
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158