WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 11749 z dnia 14 stycznia 2016Drukuj

Komunikat dla Świadczeniodawców

Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, w sobotę 16 stycznia 2016 r. w godzinach 05:00-07:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ.

W trakcie trwania prac niedostępna będzie aplikacja umożliwiająca obsługę karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/) oraz aplikacja Kolejki Centralne przeznaczona do prowadzenia list oczekujących na wybrane świadczenia (https://dilo.nfz.gov.pl/ap-kolce/). Jednocześnie informujemy, że nie będą dostępne usługi webservice dla tych systemów.

Z powodu prowadzonych prac serwisowych,  nie będzie możliwe sprawdzanie uprawnień pacjentów w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

Przypominamy, że w takim przypadku, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent może potwierdzić swoje uprawnienia jednym z dokumentów poświadczających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyć stosowne oświadczenie.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158