WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 11743 z dnia 13 stycznia 2016Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - unieważnienie postępowań

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art.150 ust 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 581 ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w następujących zakresach świadczeń:

  • 15-16-000008/AOS/02/1/02.1030.001.02/01 zakresie endokrynologii, w tym: świadczenia w zakresie endokrynologii – diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie endokrynologii – świadczenia pierwszorazowe na obszarze zabezpieczenia: subregion kaliski
  • 15-16-000009/AOS/02/1/02.1056.001.02/01 zakresie hepatologii, w tym: świadczenia w zakresie hepatologii – diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie hepatologii – świadczenia pierwszorazowe na obszarze zabezpieczenia: subregion kaliski
  • 15-16-000010/AOS/02/1/02.1600.001.02/01 zakresie okulistyki, w tym: świadczenia w zakresie okulistyki – diagnostyka onkologiczna, świadczenia zabiegowe w okulistyce zakres skojarzony z 02.1600.001.02 na obszarze zabezpieczenia: powiat czarnkowsko-trzcianecki
  • 15-16-000016/AOS/02/1/02.1540.001.02/01 zakresie chirurgii onkologicznej, w tym: świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej – diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej – świadczenia zabiegowe na obszarze zabezpieczenia: subregion koniński

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2016 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - aos).

Magdalena Kraszewska
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158