WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 11719 z dnia 29 grudnia 2015Drukuj

Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowań

KONKURS OFERT 2016
LECZENIE SZPITALNE
OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie:

  • HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA w tym HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY
  • ONKOLOGIA KLINICZNA – HOSPITALIZACJA w tym ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY
  • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI – HOSPITALIZACJA
  • TELERADIOTERAPIA w tym TELERADIOTERAPIA - PAKIET ONKOLOGICZNY
  • BRACHYTERAPIA w tym BRACHYTERAPIA - PAKIET ONKOLOGICZNY

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2016 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne - szp).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158