WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Artykuł nr: 11718 z dnia 29 grudnia 2015Drukuj

Komunikat dla wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na lata 2016-2019

KOMUNIKAT DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAWARCIE UMÓW

W RODZAJU ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE NA LATA 2016-2019

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne winni złożyć odrębne wnioski na każdy zakres świadczeń.

Jeżeli wnioskodawca składa wnioski dotyczące więcej niż jednego zakresu świadczeń może dołączyć dokumenty wyłącznie do wniosku dla jednego zakresu świadczeń; jednocześnie na wnioskach dotyczących pozostałych zakresów powinien umieścić informację o numerze postępowania oraz informację, do którego wniosku dołączył dokumenty.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są na stronie: Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-poznan.pl w zakładce Dla świadczeniodawcy, Konkursy ofert, rokowania i aneksowanie umów – 2016.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów w roku 2016 proszeni są o złożenie wniosków w WOW NFZ przy ulicy Grunwaldzkiej 158, 60-309 Poznań – pokój 213 II p. (BOKO). Wnioskodawcy zobligowani są do spełnienia wymogów określonych w obowiązujących aktach prawnych.

Krzysztof Filipowiak
Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Poznań 28 grudnia 2015r.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158