WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LISTY OCZEKUJĄCYCH

Artykuł nr: 11680 z dnia 11 grudnia 2015Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców - przypomnienie zasad wpisywania pacjentów na listy oczekujących

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ zgodnie z prośbą Centrali NFZ oraz Rzecznika Praw Pacjenta przypomina, że świadczeniodawcy mają m.in. obowiązek:

1) dokonywać wpisów na listy oczekujących w dniu zgłoszenia świadczeniobiorcy, nawet w przypadku gdy planowany termin udzielenia świadczenia wykracza poza okres objęty umową z NFZ,

2) informować świadczeniobiorców o zmianach planowanych terminów udzielenia świadczenia.

 

Barbara Murawska

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158