WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Sprostowania i wyjaśnienia

Artykuł nr: 11633 z dnia 20 listopada 2015Drukuj

Wyjaśnienie do artykułu zamieszczonego na portalu Termedia.pl: „Kolejki to efekt nieracjonalnego podziału pieniędzy przez NFZ”

W związku z artykułem zamieszczonym na portalu Termedia.pl w dniu 19 listopada br.,pt.: „Kolejki to efekt nieracjonalnego podziału pieniędzy przez NFZ”, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia, że :

Jesienią bieżącego roku Wielkopolski Oddział przeznaczył na zwiększenie dostępności do zabiegów endoprotezoplastyki prawie 5 mln złotych pochodzące z rezerw finansowych Funduszu. Dzieląc dodatkowe środki finansowe Fundusz brał pod uwagę między innymi: potencjał placówki, liczbę wykonywanych zabiegów, jak również kolejkę oczekujących. Założeniem Wielkopolskiego Oddziału NFZ było zwiększenie dostępności do zabiegów endoprotezoplastyki do końca 2015 roku, a tym samym skrócenie kolejki oczekujących na zabieg w całym województwie.

Priorytetową sprawą dla Funduszu jest i tym razem także było umożliwienie wykonania pacjentom mieszkającym w różnych miejscach Wielkopolski - zabiegu jak najbliżej miejsca ich zamieszkania, a tym samym wyrównania szans w dostępności do zabiegów endoprotezoplastyki.

Dodatkowe pieniądze otrzymały 34 szpitale w Wielkopolsce, z czego 1/5 całej kwoty (czyli prawie milion złotych), otrzymał szpital im. Degi w Poznaniu, który jest największym beneficjentem przyznanych środków.

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny w Poznaniu, dysponuje najwyższym kontraktem spośród wszystkich wielkopolskich placówek, udzielających świadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

W ciągu ostatnich 3 lat wartość umowy wzrosła o prawie 7 milionów złotych (6 849 650,70 zł) W 2012 było to 66 235 228,50 zł W 2013 – 68 725 815,00 zł W 2014 – 70 468 182,60 zł W bieżącym - 2015, aktualna wartość wynosi: 73 084 879,20 zł.

Wielkopolski Oddział przypomina również, że placówki o najwyższym stopniu referencyjności – a do takiej kategorii zaliczany jest wspomniany wyżej Szpital - zawsze cieszą się dużą popularnością wśród pacjentów. Tymczasem te same świadczenia można wykonać znacznie szybciej w innych placówkach, które mają umowę z NFZ.

Ponadto:

Beneficjenci dodatkowych środków finansowych zostali poinformowani, że pieniądze te przeznaczone są na sfinansowanie zabiegów endoprotezoplastyki.

Dyrektor szpitala imienia Degi w Poznaniu, we wrześniu br. otrzymał propozycję zwiększenia wartości umowy do końca roku o około milion złotych i do tej propozycji nie wniósł żadnych uwag.

Podsumowując : do końca roku w województwie wielkopolskim zwiększono dostępność do zabiegów endoprotezoplastyki dla pacjentów mieszkających w różnych miejscach Regionu, a przyznane szpitalom dodatkowe środki, pozwolą na sfinansowanie około 300 zabiegów. Wszystkie placówki, którym zwiększono wartość umowy, otrzymały pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i są dostosowane zarówno pod względem odpowiedniego sprzętu, jak i wykwalifikowanej kadry do przeprowadzania tego typu zabiegów.

 

Biuro Prasowe WOW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158