WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Sprostowania i wyjaśnienia

Artykuł nr: 11625 z dnia 18 listopada 2015Drukuj

Wyjaśnienie do artykułu dziennika Fakt:"Szpital odwołuje operacje"


W związku z nieprawdziwymi informacjami opublikowanymi artykule „Szpital odwołuje kolejne operacje” w dniu 18.11 w dzienniku Fakt, Wielkopolski Oddział NFZ mając na uwadze prawo Czytelników do rzetelnej informacji wyjaśnia:

Ortopedyczno- Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Degi w Poznaniu jest największym beneficjentem przyznanych dodatkowych środków finansowych jesienią tego roku. Szpital otrzymał łącznie prawie milion złotych na dodatkowe zabiegi endoprotezoplastyki, co pozwala na wszczepienie do końca roku ponad 60 endoprotez u Pacjentów, który oczekują na zabieg. Nie jest więc prawdziwe stwierdzenie, że szpital nie dostał „ekstra pieniędzy”. Ponadto, gdy Dyrektor szpitala imienia Degi w Poznaniu  we wrześniu otrzymał propozycję zwiększenia wartości umowy do końca roku o około milion złotych, nie wniósł do tej propozycji żadnych uwag.

Nieprawdą jest, że na zabiegi endoprotezoplastyki przyznano dodatkowe środki szpitalom, które nie są do tego dostosowane.
Wszystkie te placówki otrzymały pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i są dostosowane zarówno pod względem odpowiedniego sprzętu, jak i wykwalifikowanej kadry do przeprowadzania tego typu zabiegów. Takie stwierdzenie jest krzywdzące dla placówek wykonujących zabiegi endoprotezoplastyki, jak i podważające autorytet konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii.
 

Małgorzata Lipko

p.o. Rzecznika Prasowego

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158