WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Sprostowania i wyjaśnienia

Artykuł nr: 11620 z dnia 16 listopada 2015Drukuj

Wyjaśnienie do artykułu Gazety Wyborczej "Sorry, zabiegów nie będzie"

W związku z artykułem w Gazecie Wyborczej „Sorry, zabiegów nie będzie”, Wielkopolski Oddział Wojewódzki wyjaśnia, że :

- Jesienią bieżącego roku  Wielkopolski Oddział przeznaczył na zwiększenie dostępności do zabiegów endoprotezoplastyki prawie 5 mln złotych pochodzące z rezerw finansowych Funduszu. Dzieląc dodatkowe środki finansowe Fundusz brał pod uwagę między innymi: potencjał placówki, liczbę wykonywanych zabiegów, jak również kolejkę oczekujących.


- Beneficjentami dodatkowej puli pieniędzy były 34 szpitale w Wielkopolsce, z czego 1/5 (czyli prawie milion złotych )dostał szpital imienia Degi w Poznaniu, który też jest największym beneficjentem  przyznanych środków.

Warto podkreślić, że Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny w Poznaniu im Degi dysponuje najwyższym kontraktem spośród wszystkich wielkopolskich placówek, udzielających świadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W ciągu ostatnich 3 lat wartość umowy wzrosła o prawie 7 milionów złotych (6 849 650,70 zł)
W 2012 było to 66 235 228,50 zł
W 2013 – 68 725 815,00 zł
W 2014 – 70 468 182,60 zł
W bieżącym - 2015, aktualna wartość wynosi: 73 084 879,20 zł.
Wielkopolski Oddział przypomina również, że placówki o najwyższym stopniu referencyjności – a do takiej kategorii zaliczany jest wspomniany wyżej Szpital Ortopedyczny - zawsze cieszą się dużą popularnością wśród pacjentów. Tymczasem te same świadczenia można wykonać znacznie szybciej w innych placówkach, które mają umowę z NFZ.

- założeniem Wielkopolskiego Oddziału NFZ było zwiększenie dostępności do zabiegów endoprotezoplastyki do końca 2015 roku, a tym samym skrócenie kolejki oczekujących na zabieg w całym województwie. Ponadto priorytetową sprawa dla Funduszu było umożliwienie wykonania pacjentom zabiegu jak najbliżej miejsca zamieszkania, a tym samym wyrównania szans w dostępności do placówki.

- Beneficjenci dodatkowych środków finansowych zostali poinformowani, że pieniądze te przeznaczone są na sfinansowanie zabiegów endoprotezoplastyki.

- Dyrektor szpitala imienia Degi w Poznaniu  we wrześniu otrzymał propozycję zwiększenia wartości umowy do końca roku o około milion złotych i do tej propozycji nie wniósł żadnych uwag.

Podsumowując : do końca roku w województwie wielkopolskim zwiększono dostępność do zabiegów endoprotezoplastyki, a przyznane szpitalom dodatkowe środki  pozwolą na sfinansowanie około 300 zabiegów. Wszystkie szpitale, którym przyznane zostały dodatkowe środki finansowe otrzymały pozytywna opinię konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii.

 

Małgorzata Lipko

p.o. Rzecznika Prasowego

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158