WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 11611 z dnia 10 listopada 2015Drukuj

Komunikat w sprawie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

Szanowni Państwo,
 
WOW NFZ PRZYPOMINA WSZYSTKIM ŚWIADCZENIODAWCOM, iż warunkiem realizacji postanowień zawartych w aneksie  nr WWP1 przesłanym do Państwa  jest:


1.    ponowne zawarcie porozumienia  dotyczącego  sposobu miesięcznego podziału środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych albo,
2.    uzyskanie po raz kolejny  pozytywnej opinii  przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie sposobu miesięcznego podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych albo,
3.    W przypadku niezawarcia porozumienia o którym mowa w pkt 1albo nieuzyskaniu pozytywnej opinii o której mowa w pkt 2, świadczeniodawca  przedkłada  dokument określający podział środków przez niego ustalony.
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           Magdalena Kraszewska

                                                                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor WOW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158