WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Sprostowania i wyjaśnienia

Artykuł nr: 11600 z dnia 02 listopada 2015Drukuj

Wyjaśnienie do artykułu Gazety Wyborczej "Konieczność czy zbytek?"

W związku z artykułem pt. „Konieczność czy zbytek?” opublikowanym na łamach „gazety Wyborczej” Wielkopolski Oddział NFZ wyjaśnia, że:

 

Nie jest prawdziwe stwierdzenie autorki artykułu, że „NFZ stawia kolejny mur i stał się jeszcze bardziej niedostępny”. Bezpośrednio przy wejściu do budynku NFZ znajduje się punkt informacyjny, w którym pracownicy udzielają informacji i służą pomocą wszystkim osobom odwiedzającym Fundusz. Pomoc ta polega zarówno na udzieleniu informacji, jak i wskazaniu gdzie znajduje się automat z biletami do kolejki.  Przy salach obsługi czuwa cały czas pracownik Funduszu, po to by osoby odwiedzające ( zwłaszcza starsze) nie czuły się zagubione i onieśmielone automatyzacją.

W celu poprawy jakości obsługi bezpośredniej Wielkopolski Oddział NFZ zdecydował się na modernizację budynku przy ulicy Grunwaldzkiej, ponieważ przez wszystkie ubiegłe lata obsługa bezpośrednia odbywała się w dwóch siedzibach Funduszu - przy ulicy Piekary oraz Grunwaldzkiej. Mając na uwadze brak odpowiednich możliwości dostosowania budynku przy ulicy Piekary dla osób niepełnosprawnych , matek z dziećmi oraz osób starszych zdecydowano się przenieść obsługę bezpośrednią do budynku, który jest do tego dostosowany, czyli przy ulicy Grunwaldzkiej.

Należy podkreślić, że autorka w/w artykułu w swoim artykule „ Scieżka zdrowia. Galopem na 7 piętro do siedziby NFZ „ http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,14473261,Sciezka_zdrowia__Galopem_na_siodme_pietro_do_siedziby.html opublikowanym w sierpniu 2013 roku sugerowała Funduszowi przeniesienie obsługi na niższe pietra, by budynek stał się dostępny dla wszystkich.

 

Wielkopolski Oddział NFZ zdecydował się na modernizację budynku przy ulicy Grunwaldzkiej, tylko i wyłącznie po to by nowa sala obsługi służyła jak najlepiej ubezpieczonym przez najbliższe kilkanaście lat i by spełniała niezbędne standardy bezpieczeństwa oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ponadto podkreślić należy, że w budynku znajdują się niezbędne podjazdy dla osób niepełnosprawnych oraz matek wjeżdżających z wózkami do siedziby, a dojazd na ulicę Grunwaldzką jest dogodny zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób ubezpieczonych odwiedzających siedzibę Funduszu zbieramy uwagi i opinie dotyczące funkcjonowania obsługi bezpośredniej, tak by jak najszybciej można było wyeliminować wszelkie drobne niedociągnięcia dotyczące obsługi ubezpieczonych.

 

Małgorzata Lipko

p.o.Rzecznika Prasowego

 

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158