WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 11585 z dnia 26 października 2015Drukuj

Dodatkowe środki finansowe w 2015 roku dla Wielkopolski – zwiększenie dostępności do świadczeń.

Wielkopolski OW NFZ otrzymał dodatkowe środki finansowe. Pieniądze te, w wysokości ponad 130 mln złotych, przeznaczone zostaną na leczenie pacjentów jeszcze w 2015 roku. Priorytetem dla Oddziału było i jest zabezpieczenie świadczeń jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta. Również dostęp pacjentów do szybkiej diagnostyki jest dla nas bardzo ważny.

Najwięcej środków z dodatkowej kwoty przeznaczonych jest na refundację leków i sfinansowanie nowych programów lekowych,  w tym - leczenia wzw typu C terapią bezinterferonową, czy leczenia czerniaka złośliwego skóry.


Pieniądze zostały również przeznaczone na między innymi świadczenia stomatologii dziecięcej, na endoprotezoplastykę i świadczenia w rehabilitacji stacjonarnej (w szpitalach), leczenie uzależnień w trybie stacjonarnym. W specjalistyce wzięto pod uwagę przede wszystkim te miejsca w Wielkopolsce, gdzie poradni jest mało. Zwiększono dostęp do świadczeń w poradniach dla dzieci i poradniach zabiegowych. Zwiększono także dostępność do badan kosztochłonnych, w tym  – kolonoskopii i gastroskopii, czy świadczeń tomografii komputerowej (nowe miejsce udzielania świadczeń w Ostrzeszowie).


Część kwoty przeznaczono także na sfinansowanie świadczeń tzw. nie limitowych, wykonanych w ubiegłych latach. Większość świadczeniodawców przyjęła propozycje finansowe Oddziału w tym zakresie, uzgodnienia merytoryczne zostały już dokonane, obecnie zajmujemy się kwestiami formalnymi.
 

Biuro Prasowe WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158