WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 11479 z dnia 28 sierpnia 2015Drukuj

„Zielone światło” dla nowych gabinetów stomatologicznych w szkołach

„Zielone światło” dla nowych gabinetów stomatologicznych w szkołach!


Lokalizacja gabinetu stomatologicznego na terenie szkoły będzie dodatkowo punktowana przy ubieganiu się o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Taką zmianę wprowadza podpisane 27 sierpnia br. przez Prezesa NFZ zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.


Celem zmian jest zwiększenie dostępności do świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży, a tym samym prowadzenie skutecznej profilaktyki stomatologicznej u najmłodszych pacjentów.


Zarządzenie przewiduje, że w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia i świadczenia ogólnostomatologiczne, dodatkowo punktowane będą oferty tych świadczeniodawców, którzy prowadzą gabinet stomatologiczny na terenie szkoły.


Zależy nam na tym, aby jak największa liczba dzieci miała dostęp do opieki stomatologicznej w swoich szkołach - podkreśla Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk. Chodzi przede wszystkim o stworzenie warunków do skutecznego prowadzenia profilaktyki stomatologicznej oraz wczesne wykrywanie i leczenie próchnicy u dzieci i młodzieży. Liczymy, że dzięki zarządzeniu uda się uruchomić szkolne gabinety  szczególnie w tych oddziałach wojewódzkich, w których dostępność do świadczeń stomatologicznych w szkołach jest niewystarczająca - dodaje Prezes NFZ.


W trakcie konsultacji wpłynęło kilkadziesiąt opinii do projektu. Uwag nie zgłosili przedstawiciele środowisk związanych z oświatą.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2015 r.


Przypominamy, że w Wielkopolsce działa 55 gabinetów w szkołach, a ogółem wszystkich placówek udzielających świadczeń stomatologicznych również dzieciom i młodzieży jest - 875. Dzieci i młodzież mogą także korzystać z placówek, które mają umowę na stomatologię ogólną.


Wszystkie gabinety znaleźć można w serwisie "Gdzie się leczyć" umieszczonym na stronie głównej WOW NFZ. Ponadto, wykaz świadczeń gwarantowanych stomatologicznych dla dzieci i młodzieży znajduje się w Koszyku Świadczeń Gwarantowanych i w informatorze „Dziecko w NFZ…”. Zapraszamy!

 

Centrala NFZ

Biuro Prasowe WOW NFZ
 

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158