WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 11462 z dnia 20 sierpnia 2015Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach dla dzieci.

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW
W SPRAWIE ZAPEWNIENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  DZIECIOM WYMAGAJĄCYM OPIEKI MEDYCZNEJ W WARUNKACH SZPITALNYCH  W SYTUACJI BRAKU WOLNYCH MIEJSC W ODDZIAŁACH PEDIATRYCZNYCH.


Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż sposób postępowania świadczeniodawców posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach dla dzieci, w sytuacji braku wolnych miejsc na oddziałach pediatrycznych nie powinien polegać na odsyłaniu zgłaszających się niepełnoletnich pacjentów do innych placówek medycznych.
Dzieciom zgłaszającym się do świadczeniodawcy posiadającego właściwą umowę z NFZ, wymagającym opieki medycznej w warunkach szpitalnych w przypadku wystąpienia braku wolnych miejsc w oddziałach pediatrycznych, świadczeniodawca z uwagi na szybkość rozwoju chorób u dzieci powinien zorganizować inne miejsce pobytu i zapewnić niezbędne świadczenia zdrowotne oraz właściwą opiekę dostosowaną do stanu klinicznego pacjenta.
Wskazać w tym miejscu należy, że świadczeniodawca i osoby przez niego zatrudnione lub udzielające świadczeń w jego imieniu, ponoszą odpowiedzialność zarówno za udzielanie świadczeń, jak i za zaniechanie udzielania świadczeń.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ
 

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158