WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 11429 z dnia 30 lipca 2015Drukuj

WAŻNE- Komunikat dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 13 lipca 2015 r., umieszczonego na stronie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce
– dla świadczeniodawcy – dotyczącego aktualizacji słownika grup zawodowych do wymogów wprowadzonych przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
oraz zakresu jej stosowania, oraz mając na uwadze planowane przez WOW NFZ postępowania konkursowe, Oddział Funduszu informuje, że nie zaktualizowanie słownika grup zawodowych tak, by był on zgodny z klasyfikacją zawodów i specjalności, o których mowa w ww. rozporządzeniu, uniemożliwi oferentowi wygenerowanie formularza ofertowego, a przez to udział w postępowaniu konkursowym.
 

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158