WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 11418 z dnia 22 lipca 2015Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Zgodnie z pismem/znak: PLA.4600.276.2015.3 Departamentu Polityki Lekowej i  Farmacji Ministerstwa Zdrowia z dnia 17.07.2015r., Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje, że od 1 września 2015r. ulega likwidacji program B.45 „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) o przebiegu agresywnym”, natomiast program B.33 – „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym” - będzie obowiązywał w nowym kształcie.

Pacjenci zakwalifikowani do udziału w programie B.45, po 1 września 2015r. kontynuują leczenie w ramach programu B.33 bez konieczności ponownej kwalifikacji. Wszystkie zasady nowego programu B.33 wchodzą w życie od 1 września i bezwzględnie obowiązują wszystkich pacjentów dotychczas leczonych w ramach B.33 oraz B.45 a także pacjentów nowo kwalifikowanych.

Od zasad realizacji programu B.33 nie przewiduje się żadnych wyjątków.

 

Magdalena Kraszewska

Dyrektor

Wielkopolskiego OW NFZ

w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158