WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 11277 z dnia 14 maja 2015Drukuj

Uwaga! Prace konserwacyjne na serwerze CWU

Z uwagi na prace konserwacyjne z serwerem CWU (10.10.130.80) w Centrali NFZ nastąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych związanych z tym serwerem w szczególności:

1)    SIMP - System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki
2)    CWU - Centralny Wykaz Ubezpieczonych
3)    SZOI - Portal NFZ. Obsługuje portal świadczeniodawców i potencjału w zakresie uzdrowisk.
4)    Mogą nastąpić problemy z tworzeniem oraz modyfikacja kont w systemie ZIP

Prace konserwacyjne planowane są na dzień  16 maja (sobota) 2015 r. od godziny 12.00 do 17 maja  (niedziela) 2015 r. do godziny 23
 

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158