WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LISTY OCZEKUJĄCYCH

Artykuł nr: 11238 z dnia 15 kwietnia 2015Drukuj

Spotkanie informacyjne na temat zmian sprawozdawczości z zakresu list oczekujących od 1 kwietnia 2015 r.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2015 roku odbędą się dla świadczeniodawców dwa spotkania informacyjne na temat zmian w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2015 roku. Spotkania odbędą się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 37 – sala kongresowa A i B w godzinach 9.30-12.30 oraz 13.00-16.00. Oba spotkania mają charakter niezależny, to znaczy, że spotkanie popołudniowe nie stanowi kontynuacji spotkania przedpołudniowego. Sala zlokalizowana w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przewiduje udział maksymalnie 900 osób.

 

 Wydział Śwadczeń Opieki Zdrowotnej
 

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158