WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

eWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

Artykuł nr: 11230 z dnia 13 kwietnia 2015Drukuj

Komunikat dla Świadczeniodawców - wzory oświadczeń

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje wzory oświadczeń, które pacjent (lub jego opiekun) będą mogli składać po 24 marca 2015 r. w przypadku, kiedy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń, a pacjent ma do nich prawo.


125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158